Kanta-asiakasmarkkinointi

 ´

TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§

 

1

Rekisterin- pitäjä

Nimi (y-tunnus)

 

Jussi Kalsta (y-tunnus 2425085-6)

Osoite

Yliskyläntie 3, 00840 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

 

09-6860030, laajasalon.apteekki@apteekit.net

2

Yhteyshenki- lö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi

Jussi Kalsta

Osoite

Yliskyläntie 3, 00840 Helsinki

Muut yhteystiedot (esim. puhelinvirka-aikana, sähköpostiosoite)

09-6860030, laajasalon.apteekki@apteekit.net

3

Rekisterin nimi

Laajasalon apteekin kanta-asiakasrekisteri

4

Henkilötieto- jen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietojasi suostumuksesi tai oikeutetun etumme perusteella tuottaaksemme sinulle kanta-asiakaspalvelun sekä kehittääksemme sitä edelleen.

 

Halutessasi liittyä kanta-asiakasohjelmaamme pyydämme sinulta suostumustasi henkilötietojesi käsittelemiseksi. Kysymme samalla, saammeko lähettää sinulle mainoksia sähköpostitse tai muulla tavalla. Voit peruuttaa nämä suostumukset henkilötietojesi käsittelemiseksi koska tahansa. Voit tehdä tämän peruutuksen joko

kanta-asiakassovelluksesta tai olemalla yhteydessä meihin (yhteystietomme ovat tässä selosteessa).

 

Käsittelemme henkilötietojasi oikeutetun etumme perusteella tiedottaaksemme sinulle palveluistamme ja niihin kohdistuvista muutoksista. Tämä koskee erityisesti tilanteita, joissa lataat kanta-asiakassovelluksen mobiilisovelluskaupasta. Voit poistaa sovelluksen laitteestasi milloin vain.

5

Rekisterin tietosisältö

Keräämme ja käsittelemme seuraavia henkilötietojasi:

 

Yhteystiedot ja syntymäaika: etunimi, sukunimi, henkilötunnus, osoite (katuosoite sekä postinumero ja -toimipaikka), puhelinnumero, syntymäpäivä, sähköpostiosoite.

 

Kanta-asiakasohjelmaan liittyvät tiedot: asiakasnumero, kanta-asiakasohjelman hyödyntämiseen liittyvät tiedot, tiedot koskien aiemmin ostamiasi reseptivapaita lääkkeitä sekä mieltymyksiäsi niihin liittyen, tiedot koskien antamiasi suostumuksia henkilötietojesi käsittelyyn, tekniset tiedot koskien ohjelmiston ja sovelluksen käyttöä (esim. kuinka usein olet kirjautunut sovellukseen, miltä laitteilta kirjautuminen on tapahtunut, jne.).

 

6

Säännön- mukaiset tietolähteet

Kanta-asiakasjärjestelmämme kerää sinusta tietoja kahdesta eri lähteestä: itse internetin kautta tallentamistasi tiedoista sekä apteekkijärjestelmästä, johon tietosi on tallennettu liittyessäsi kanta-asiakkaaksi. Tietoja kerätään ostamistasi itsehoitolääkkeistä (alv10%), ravintolisistä (alv14%) sekä vapaan kaupan tuotteista (alv24%). Kanta-asiakasjärjestelmä liittää paperilomakkeella annetut tiedot ja internetin kautta annetut tiedot toisiinsa.

6

Säännön- mukaiset tietolähteet (jatkoa)

Yllä luetellut kanta-asiakasohjelmaan liittyvät tiedot kerätään apteekkitietojärjestelmästä sekä kanta-asiakassovelluksesta.

7

Tietojen säännönmu- kaiset luovu- tukset

Lukuun ottamatta seuraavia tilanteita, emme luovuta henkilötietojasi kolmansille osapuolille:

 

a) Voimme luovuttaa tietojasi kolmannelle, jos olet antanut luovutukseen suostumuksesi, tai kun oikeudellinen sääntely tai muu viranomaisen käsky tai määräys oikeuttaa tai velvoittaa meidät niin tekemään. Tällaisissa tilanteissa voi olla kyse lainvalvontaan, yleiseen turvallisuuteen tai immateriaalioikeuksien valvontaan liittyvistä määräyksistä.

 

b) Voimme luovuttaa tietojasi alihankkijoillemme henkilötietojen säilyttämiseksi ja käsittelemiseksi tarkoituksessa tuottaa kanta-asiakaspalvelu. Näissä tapauksissa solmimme tietojenkäsittelyä koskevan alihankintasopimuksen alihankkijamme kanssa. Olemme ja pysymme silti kaikkina ajankohtina vastuussa henkilötiedoistasi ja niiden käsittelystä. Kanta-asiakassovelluksen tuottaa ja tarjoaa alihankkijamme Morelex Oy.

 

 

8

Tietojen siir- to EU:n tai ETA:n ulko- puolelle

Kaikki henkilötiedot säilytetään ja niitä käsitellään palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan unionin alueella.

9

Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Kanta-asiakaslomakkeet säilytetään lukitussa tilassa.

 

 

 

 

 

B ATK: lla käsiteltävät t iedot

 

Kaikki henkilötiedot säilytetään ja niitä käsitellään palvelimilla, jotka sijaitsevat Euroopan unionin alueella. Kaikki tietosi ovat suojattuja yleisesti hyväksyttyjen toimialastandardien mukaisesti, mutta tietojen siirtäminen internetin välityksellä ei valitettavasti ikinä ole täysin turvallista, joten emme voi taata siirtyneen tiedon eheyttä sadan prosentin varmuudella. Suojelemme kuitenkin järjestelmämme teknisin ja hallinnollisin menetelmin luvatonta käyttöä ja tietojen tuhoamista vastaan lähettämällä tietoja vain salatussa muodossa. Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen palveluiden tarjoamiseksi kanta-asiakasohjelman yhteydessä. Tietojen käsittelyn päätyttyä poistamme tietosi, ellei sääntely nimenomaisesti vaadi meitä säilyttämään tietoja pidempään.

10

Tarkastus- oikeus

Sinulla on oikeus saada tietoa henkilötietojesi käsittelystä. Meidän tulee varmistua tietoja kysyvän tahon henkilöllisyydestä, joten ole yhteydessä tämän selosteen alussa mainittuun rekisteristä vastaavaan henkilöön tietojesi tarkastamiseksi.

11

Oikeus vaa- tia tiedon korjaamista

Voit milloin vain tarkistaa tai pyytää korjausta, päivitystä tai muutosta henkilötietoihisi sekä vaatia niiden poistamista rekisteristämme. Huomaa kuitenkin, että osan henkilötiedoista poistaminen voi johtaa siihen, että kanta-asiakkuuden perusteella myönnettävät etuudet eivät ole käytössäsi. Huomaa myös, että tietyt tiedot ovat välttämättömiä tässä selostettujen käsittelyn tarkoitusten toteuttamiseksi, ja esimerkiksi niiden poistaminen johtaa siihen, että et voi käyttää palvelua.

 

 

 

 

12

Muut henki- lötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Sinulla on oikeus kieltää henkilötietojesi käsittely suoramarkkinointi- ja profilointitarkoituksiin. Lisäksi sinulla on oikeus henkilötietojen siirtämiseen eli oikeus saada sinusta kerätyt henkilötiedot jäsennellyssä, standardoidussa ja koneluettavassa muodossa itsellesi ja siirtää ne edelleen toisiin järjestelmiin. Sikäli kuin et ole tyytyväinen tapaan, jolla olemme käsitelleet henkilötietojasi, voit koska tahansa ottaa yhteyttä kansalliseen valvontaviranomaiseen (Suomessa tietosuojavaltuutettu, jonka yhteystiedot löytyvät osoitteesta http://www.tietosuoja.fi ) asian ratkaisemiseksi.

 

Kanta-asiakasohjelmaan voivat liittyä vain yli 18-vuotiaat henkilöt.

 

Pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tämän selosteen ehtoja milloin vain tulevaisuudessa. Ajantasainen versio selosteesta on aina saatavilla internetsivuillamme osoitteessa

http://www.laajasalonapteekki.fi/fi/kanta-asiakasmarkkinointi Vieraile sivuilla säännöllisesti ja tarkista ajantasaisen selosteemme kulloinenkin sisältö.